Αρχική
Ο σύλλογος
Παρατάξεις
Νέα
Επικοινωνία
Μέλη Δ.Σ.
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Απόστολος Μούσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αποστολία Μπέκα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κων/νος Πολύζος
ΤΑΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Δημήτρης Κυπαρισάκος
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. Κων/νος Πολύζος
ΜΕΛΟΣ Γιάννης Πουλαράκης
ΜΕΛΟΣ Βαλής Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ Κωνσταντινίδης Φίλιππος
ΜΕΛΟΣ Αποστόλης Ριζόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Παπαθανασίου Αργύρης

 
Ιστορικό
Καταστατικό
Αιρετοί
Αρχική Ο σύλλογος Παρατάξεις Νέα Επικοινωνία